Teknoloji

5G Neden Avantajlıdır?

5g-neden-avantajlidir

1G, 2G, 3G, 4G, 4.5G ve 5G rakamlarının her geçen gün arttığı bu ilerleme bizlere tam olarak neyi ifade ediyor? Bu soruya en iyi cevap her aşamadaki durum iyi analiz edilerek verilebilir. ‘’G’’ generation kelimesinden gelen Türkçede nesil anlamını karşılayan bir kullanımdır.

1G yani ilk nesil ‘’ Analog telefon çağrılarını’’ yerine getirebilmeyi öncelikli hizmet olarak görmüş olup, 2G ile ‘’dijital telefon çağrılarını’’ karşılanması ihtiyacı ile bu gelişim devam etmiştir. 3G ile ‘’Telefon çağrıları, mesajlaşma ve veri’’ alışverişi noktalarındaki ilerleme daha iyi bir internet deneyimiyle bir üst seviyeye geçmiştir.

3.5G ile veri alışverişi daha üst bir aşamaya gelerek 4G ile bütün IP servislerinin (ses ve mesajlaşma dâhil) kullanımı çok iyi bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır.5G ‘ den ise beklenti iki ana başlık üzerinden ilerlemektedir.

Bunlardan ilki ‘’hiper bağlantı vizyonu’’ olup 2G,3G ve 4G ‘nin özelliklerini içerisinde barındıran ayrıca wi-fi bağlantılarına ulaşımın daha kolay olma özelliğini harmanlayarak bu sayede kapsamlı ve yoğun iletişim ağı oluşturmaktadır. Bu vizyonla beraber makineden makineye etkili bağlantılar oluşurken aynı zamanda yeni radyo teknolojisini daha az enerji ile ulaşılabilir hale getirmektedir.

5g-neden-avantajlidir-

5G ‘den ikinci beklenti ise ‘’ yeni nesil radyo ulaşım teknolojisi’’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metot geleneksel ‘’ nesil – tanımlama ’’ bakış açısını ‘’veri oranı’’ ve ‘’latency’’ alt başlıklarına göre daha geliştirilmiş halidir denilebilir. Bu iki yaklaşımı göz önüne alacak olursak endüstri açısından önemli ilerlemeler içermektedir fakat bu düzenlemeler bir dizi yeni servis araçlarına ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Bu ihtiyaçların daha kolay olabilmesi için iki ilerleme tek bir grup halinde ele alınabilir. Tek bir grup halinde ele aldığımız bu ihtiyaçları belirli alt başlıklar halinde değerlendirebiliriz.

  1. Sahada uç noktalara saniyede 1-10 Gb bağlantı yapabilmek,
  2. 1 milisaniyede uçtan uca bağlantılarda gecikme,birim alana 1000x bant genişliği,
  3. 10-100x  bağlanabilecek araçlar,
  4. %99,99 ulaşılabilirlik,
  5. %100 kapsam,
  6. Ağ enerji kullanımında %90 düşüş,
  7. Düşük güçlü makine tipli araçlar için 10 yıla kadar pil ömrü.

5g-neden-avantajlidir-

Fakat duruma gerçekçi bir bakış açısıyla bakacak olursak bu 8 ihtiyacın tamamının aynı anda karşılanabilmesi pek mümkün değildir. Mesela 5 ve 6 numaralı alt başlıklar tekniksel ilerlemelere bağlı olmamakla birlikte daha çok ekonomik ve ticari ilişkilerle alakalıdır. 3 ve 4 numaralı alt başlıklar yeni nesil ilerlemesine direkt olarak ihtiyaç duymamakla birlikte alt nesillerin daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

Son olarak nesil ilerlemesine ihtiyaç duymayan alt başlıklar 7 ve 8 numaralı olanlardır. Bu ihtiyaçlarda asıl amaçlar enerji kullanımını minimize ederek ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik sağlamaktır. Bu bilgiler ışığında geniş bir perspektif ile bakılacak olunursa 1 ve 2 numaralı başlıklar tekniksel olarak ilerlemeye ihtiyaç duyup 5G teknolojisini nasıl ve ne zaman kullanabilmemize olanak sağlayacağını bu konudaki araştırmaları takip ederek anlayacağız. İletişim ağının ana tabanını internetin oluşturduğu düşünüldüğünde 5G daha hızlı ve daha kolay veri alışverişi olacağı kolaylıkla söylenebilir.

5G Neden Avantajlıdır?
4,7 Puan
Değerlendirme
Yükleniyor...

Yazar Hakkında

Peyman Mahouti

Peyman Mahouti Elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında doktora yapmıştır. Bir çok araştırma ve uluslararası yayına imza atan Peyman Bilimin Sesi sitesinde son teknoloji ve bilim haber ve yazılarını paylaşmaktadır.

Yorum bırak